คาสิโนกับมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย

คาสิโนเป็นสิ่งที่เมื่อพูดถึงแล้วมีหลากหลายกระแสตอบรับอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในบางประเทศเท่านั้น จึงมักจะเป็นสิ่งถูกนำมาถกเถียงกันอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่ควรได้รับการยอมรับหรือไม่ คาสิโนเป็นเรื่องของธุรกิจความบันเทิงที่เกี่ยวกับการวางเดิมพันทุกรูปแบบ จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนจะรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้แตกต่างกัน ถ้าให้แบ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคาสิโนนั้นคงแบ่งได้มากมายหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คนสนใจ ดังต่อไปนี้

  1. มุมมองของนักธุรกิจ คาสิโนเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้อย่างมากมายมหาศาล เพราะธุรกิจนี้ส่งผลให้ประเทศที่ยอมรับให้คาสิโนเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ก็จะได้รับเงินภาษีจากแหล่งคาสิโนจำนวนมาก ส่งผลให้ธุรกิจอื่น ๆ ที่ผูกโยงกับระบบคาสิโนมีระบบเศรษฐกิจที่ดีมากขึ้นตามไปด้วย เช่น ประเทศที่มีบ่อนคาสิโนตั้งอยู่ ก็กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมไปถึงธุรกิจสถานบันเทิงต่าง ๆ ก็จะได้รับประโยชน์ตามไปด้วย เป็นต้น ในมุมมองของนักธุรกิจนั้นคาสิโนเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาประเทศ และโลกอย่างมาก เพราะรายได้จำนวนมากเหล่านี้นำไปต่อยอดได้อย่างมากมาย
  2. มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ มองว่าคาสิโนที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการวางเดิมพันนั้นไม่ได้มีการผลิตแต่อย่างใด เมื่อไม่มีการผลิตก็จะไม่มีสินค้า และไม่มีการซื้อในรูปแบบของสิ่งของ ดังนั้นคาสิโนจึงไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ในมิติทางเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริง ซึ่งถ้าพิจารณาให้ดีแล้ว คาสิโนเป็นเพียงแค่การหมุนเวียนเงินจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งเท่านั้น แต่ไม่ใช่รายได้ที่แท้จริง หรือรายได้ที่จะอยู่กับผู้ได้รับเป็นระยะเวลานาน สิ่งนี้เรียกว่าระบบการโยกย้ายเงิน มีประโยชน์ตรงที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจมีการหมุนเวียนได้ดีขึ้น
  3. มุมมองของรัฐบาลในประเทศที่ยินยอมให้มีการเปิดคาสิโนแบบถูกกฎหมาย หรือมุมมองของระบบเศรษฐกิจ ในมุมมองนี้การเปิดคาสิโนนำมาซึ่งเงินเข้าประเทศจำนวนมากมายมหาศาลในรูปแบบของการเก็บภาษี ทำให้รัฐบาลนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่ มีหลาย ๆ ประเทศพัฒนาประเทศของตนเองเข้าสู่โลกที่มีความทันสมัย และเต็มไปด้วยธุรกิจจำนวนมากด้วยเงินส่วนนี้ เช่น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และโมนาโก เป็นต้น
  4. มุมมองของศาสนา มองว่าการวางเดิมพันหรือการพนันทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ จึงไม่ยอมรับให้เปิดคาสิโนแบบถูกกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ประเทศไทย ที่มีมุมมองว่าการพนันทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ผิดค่านิยม และศีลธรรมอันดีงาม เป็นต้น

สำหรับทุกมุมมองที่กล่าวมานี้ การเปิดคาสิโนแบบเสรีนั้น ขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคลมากกว่า เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเปรียบเสมือนกับเหรียญที่มีสองด้านเสมอ แม้ว่าในความเป็นจริงคาสิโนจะเป็นสิ่งที่สร้างรายได้อย่างมากมายมหาศาล ให้กับทั้งนักธุรกิจผู้เป็นเจ้าของคาสิโน รัฐบาล และผู้วางเดิมพัน แต่ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับการมีสติในการคิดพิจารณา และไม่หลงไปกับสิ่งต่าง ๆ มากจนเกินไป เพียงแค่นี้คาสิโนก็จะเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม แต่ถ้าไม่มีสติ และนำไปใช้ในทางที่ผิด คาสิโนก็จะกลายเป็นโทษให้กับสังคมทันที

Comments are Disabled